Реєстрація
Анкета для реєстрації на сайті (заявки приймаємо до 24 липня)
Ваше ПІБ
Ваш e-mail
Мобільний
Посилання на вашу фейсбук-сторінку
Місто, де ви працюєте
Ваша посада
Ваш медіаресурс
Назва вашого медіа
Посилання на сайт вашого медіа
Посилання на FB вашого медіа
Яка концепція вашого медіа?
Яке охоплення та цільова аудиторія вашого медіа?
Які виклики та проблеми є у вашого медіа з комерційного боку?
Фінанси
Які основні ролі/посади у вашому медіа? Скільки людей відповідає за кожну з них? (до 50 слів)
Який бюджет вашого медіа на місяць?
Яка структура доходів та витрат у вашому медіа? (у %)
Що конкретно ви продаєте?
Які проблеми та запити має ваше медіа?
Розкажіть, що конкретно ви плануєте робити, щоб збільшити доходи вашої медіаорганізації?